Photon Energy

Wirtualna Elektrownia

Łączymy wytwórców energii odnawialnej z jej konsumentami.

Wirtualna elektrownia

Przyszłość Twojej energii. 

Wirtualna elektrownia Photon Energy agreguje energię ze źródeł odnawialnych, w tym ze słońca, wiatru i biogazu. Łączymy wytwórców energii odnawialnej, magazyny energii, operatorów sieci i konsumentów w jeden system, pomagając wszystkim czerpać korzyści z zielonej transformacji.

Najważniejsze cechy

Wirtualna elektrownia Photon Energy

Stabilność

Różnorodne źródła energii zapewniają nieprzerwane dostawy energii.

Elastyczność 

Moc wyjściową można regulować w zależności od zapotrzebowania i dostępności.

Efektywność

Zoptymalizowana dystrybucja energii w celu jak najlepszego wykorzystania zasobów.

Co to jest wirtualna elektrownia?

Wyobraźmy sobie wiele małych źródeł energii, takich jak panele słoneczne na dachach lub turbiny wiatrowe w różnych lokalizacjach. Wytwarzają one energię elektryczną, ale mogą być zbyt rozproszone lub produkować ją w niewystarczającej ilości, aby zaspokoić potrzeby całej społeczności.  Wyobraźmy sobie teraz, że moglibyśmy połączyć wszystkie te małe źródła energii i zarządzać nimi tak, jakby były jedną, dużą elektrownią. Dokładnie to robi nasza wirtualna elektrownia.  

Jak to działa

1. Produkcja energii

Energia elektryczna jest wytwarzana przez elektrownię lub dostarczana z magazynu. Każde źródło produkuje energię w oparciu o swój potencjał i warunki pogodowe. 

2. Agregacja

Nasza wirtualna elektrownia agreguje energię w jeden system. Z każdego źródła gromadzi takie dane, jak ich bieżąca wydajność i dostępność. 

3. Optymalizacja

Oprogramowanie i systemy sterowania stale monitorują i optymalizują wytwarzanie orazzużycie  energii, by jak najlepiej alokować dostępne zasoby. 

4. Dopasowanie do popytu

Wytworzona energia jest równoważona z bieżącym zapotrzebowaniem. Moc wyjściowa jest dostosowywana w oparciu o wahania popytu w czasie rzeczywistym, wymagania sieci i inne czynniki.

5. Połączenie z siecią

Wirtualna elektrownia jest podłączona do sieci elektrycznej. Umożliwia to wszystkim odbiorcom korzystanie z dostarczanej energii.

6. Dystrybucja

Energia elektryczna jest przesyłana przez sieć do odbiorców końcowych.

Zrównoważone rozwiązania dla każdego

Odbiorcy energii 

Energia generowana przez wirtualną elektrownię może zapewnić stabilne dostawy czystej, zrównoważonej energii dla firm, gospodarstw domowych i innych odbiorców energii. Projektujemy i budujemy również dostosowane do potrzeb klienta systemy wytwarzania i magazynowania energii słonecznej. W zależności od instalacji i potrzeb energetycznych, konsumenci mogą sprzedawać nadwyżki energii za pośrednictwem naszej wirtualnej elektrowni. Na tym możliwości się nie kończą. Uczestnicząc w programie Demand Side Response i rynku mocy, konsumenci mogą bez ryzyka czerpać zyski z możliwości dostosowania zużycia energii.  

Wytwórcy energii 

Dla wytwórców energii odnawialnej nasza wirtualna elektrownia oferuje odbiór, agregację i optymalizację energii wytwarzanej przez instalacje, zapewniając środki do efektywnego zarządzania i sprzedaży energii konsumentom. 

Zapewniamy także możliwość uelastycznienia produkcji energii w celu wygenerowania dodatkowego dochoduNawet małe instalacje mogą dołączyć do Photon Energy Virtual Power Plant i zmaksymalizować zyski z systemów energii odnawialnej, takich jak dachowe panele słoneczne.

Operatorzy sieci 

Łączymy operatorów sieci z generatorami energii odnawialnej i konsumentami różnej wielkości. Dzięki pośrednictwu w programie DSR i rynku mocy, nasza wirtualna elektrownia może pomóc zrównoważyć sieć, dostosowując wytwarzanie i konsumpcję energii w odpowiedzi na wahania popytu lub podaży, zapewniając stabilny, płynnie działający system.

Skontaktuj się z nami

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.