PHOTON ENERGY GROUP

Zgłaszanie nieprawidłowości

REPORTING MISCONDUCT

Zależy nam na integralności naszych działań i wartości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także naszymi własnymi wartościami i oczekiwaniami, uruchomiliśmy SpeakUp Line firmy Photon Energy jako kanał, za pomocą którego pracownicy, konsultanci, dostawcy i interesariusze mogą zgłaszać nieprawidłowości związane z naszą działalnością i operacjami.

Czym jest nieprawidłowość?

Nieprawidłowość oznacza działania, które mogą być interpretowane lub postrzegane jako: 

  • niedozwolone lub nielegalne 
  • stojące w sprzecznosći z wartościami i zasadami opisanymi w naszym Kodeksie Etycznym i innych unormowaniach dotyczacych wewnętrzej polityki  
  • szkodliwe dla Photon Energy Group, naszych pracowników lub kontrahentów lub naszej reputacji jako przedsiębiorcy, konkurenta i pracodawcy. 

Linią SpeakUp zarządza niezależny operator zewnętrzny. Użytkownicy mogą zachować anonimowość, a cała komunikacja jest szyfrowana. Wszelkie raporty wracające do Photon Energy Group są ściśle poufne. 

Jeśli byłeś świadkiem jakiejkolwiek nieprawidłowości, zgłoś swoje obawy za pomocą powyższego linku. 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.