PHOTON ENERGY CASE STUDY

Zindywidualizowane rozwiązanie dla oczyszczalni ścieków

Koszalin, Polska

Wyjątkowe zastosowanie technologii słonecznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia wpływu na środowisko.

Partner: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Koszalin

Kluczowe liczby

950 kWp

Pojemność słoneczna

do 860 MWh

Roczna produkcja

do 560 t t

Roczna oszczędność CO2

Wyzwanie

Zakład wodociągowo-kanalizacyjny w Koszalinie, mając ogromne zapotrzebowanie na energię, poszukiwał nowego, ekonomicznego i niezawodnego źródła czystego prądu.

Zakład uruchomiono w 1995 roku jako jeden z najlepiej zautomatyzowanych i wyposażonych zakładów mechaniczno-biologicznego oczyszczania wody w kraju, z chemicznymi procesami uzdatniania. Całkowita przepustowość zakładu to 36 tys. metrów sześciennych dziennie. Zakład obsługuje mieszkańców Koszalina i sąsiednich miast. Znajduje się w północnej Polsce, w Koszalinie, w pobliżu Bałtyku i Jamna, słonawego przybrzeżnego jeziora, oddzielonego od morza mierzeją, popularnego obecnie wśród miłośników żeglarstwa.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., firma odpowiedzialna za zarządzanie, nadzór i utrzymanie zakładu uzdatniania wody, postanowiły zainwestować we własne źródło energii odnawialnej, tak by zwiększyć własną niezależność energetyczną, ograniczyć koszty energii i wpływ własnej działalności na środowisko.

Rozwiązanie

W ramach konsorcjum prowadzonego przez RenCraft, Photon Energy zaprojektowało, opracowało i zainstalowało elektrownię fotowoltaiczną w koszalińskim zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym.

Elektrownia obejmuje unikalne rozwiązanie: 2880 modułów PV z dość nietypową orientacją wschód-zachód, tak by podczas generowania prądu nie dochodziło do typowych ostrych szczytów energetycznych w południe.

Instalację wyposażono w stację automatycznej dystrybucji energii, dzięki czemu wygenerowany prąd może być wykorzystywany zgodnie z zapotrzebowaniem obu zasilanych sekcji średniego napięcia. Z perspektywy technicznej system umożliwia również interwencyjną redukcję poboru (DSR) i inne formy inteligentnego zarządzania zasilaniem.

Elektrownia działa w systemie zerowego eksportu netto, co oznacza, że wygenerowany prąd musi zostać zużyty na miejscu, a możliwości dostarczania nadwyżki do sieci są bardzo ograniczone. Zindywidualizowany system zarządzania produkcją prądu wymagał zoptymalizowania własnego zużycia w ramach danych limitów bezpieczeństwa.

Był to czwarty projekt Photon Energy realizowany we współpracy z RenCraft, zakończony pomyślnie w szczycie szalejącej pandemii COVID-19, oddany do eksploatacji we wrześniu 2021 r.

Szacowana całkowita roczna zdolność produkcyjna instalacji wynosi 860 MWh. Jest to niezawodne źródło czystej energii i przyszłościowe rozwiązanie systemowe, którego ewentualne aktualizacje będą proste i ekonomiczne, co gwarantuje znaczące bezpieczeństwo energetyczne w czasach, kiedy na całym świecie rosną ceny prądu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej pracy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.