Photon Energy Group pozyskuje 15 mln EUR wielotranszowego finansowania z EBOR

  • Umowa została podpisana z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) celem sfinansowania sześciu elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii o łącznej mocy 29 MWp oraz ekspansji na rynku mocy i nakładów na badania i rozwój spółki Lerta.

  • Uprzywilejowany i zabezpieczony kredyt opiewa na kwotę do 15 mln EUR i został udzielony na okres siedmiu lat.

  • Ponadto, Photon Energy posiada obecnie w Rumunii projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 210 MWp na różnych etapach rozwoju. 

Amsterdam - 14 maja 2024 r. - Photon Energy zawarł umowę zabezpieczonego kredytu w wysokości do 15 mln EUR z EBOR.

Jest to drugi przypadek uzyskania przez Grupę finansowania europejskich aktywów fotowoltaicznych, które działają na zasadach handlowych, sprzedając energię na rynek bez umowy odkupu energii lub wsparcia państwa.

Dzięki finansowaniu z EBOR Photon Energy sfinansuje budowę i dokończenie sześciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 29 MWp w Rumunii. Pozyskane środku wesprą również Photon Energy w ekspansji na rynku DSR i rynku mocy oraz zostaną przeznaczone na B+R spółki zależnej - Lerta.

Pozyskanie kredytu z EBOR było możliwe dzięki gwarancji udzielonej przez Unię Europejską w ramach programu InvestEU. 

Photon Energy rozwija obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 1,2 GWp w Australii i na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ponad 210 MWp w Rumunii. 

„Podpisanie umowy finansowania potwierdza skuteczność wdrożenia naszego zintegrowanego modelu biznesowego na rynku rumuńskim. Model ten obejmuje przygotowanie projektów fotowoltaicznych, ich projektowanie, budowę, finansowanie i zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi oraz sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej. Nasze zaangażowanie w budowę dodatkowych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 29 MWp oraz sprzedaż energii na rynku rumuńskim świadczy o naszym głębokim zaufaniu do sektora energetycznego tego kraju, podobnie jak finansowanie naszych projektów zapewnione przez EBOR” - skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

O firmie Photon Energy – photonenergy.com

Photon Energy Group dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku, Photon Energy zbudowała i uruchomiła elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 160 MWp oraz posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 131,1 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 1,2 GWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania instalacji PV o mocy 700 MWp na całym świecie. Poprzez swoją spółkę zależną Lerta, Grupa posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Serbii. Lerta jest trzecim co do wielkości dostawcą usług DSR dla polskiego OSP z zakontraktowaną mocą 389 MW na 2024 r. Inna główna linia biznesowa Grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, a także na XETRA, wiodącej niemieckiej platformie transakcyjnej online. Siedziba Photon Energy Group znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

O EBOR - ebrd.com

EBOR („Bank”) jest wielostronnym bankiem, który promuje rozwój sektora prywatnego i przedsiębiorczości w 36 gospodarkach na trzech kontynentach. Bank jest własnością 73 krajów, a także UE i EBI. Inwestycje EBOR mają na celu uczynienie gospodarek w jego regionach konkurencyjnymi, sprzyjającymi włączeniu społecznemu, dobrze zarządzanymi, ekologicznymi, odpornymi i zintegrowanymi. EBOR jest wiodącym inwestorem instytucjonalnym w Rumunii. Do tej pory bank zainwestował ponad 11 mld euro w 524 projekty w tym kraju.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.