Photon Energy sprzeda na rzecz Uniper projekt instalacji PV o mocy 20,4 MWp

  • Photon Energy zawarła warunkową umowę sprzedaży swojego największego polskiego projektu PV zlokalizowanego w województwie podlaskim.

  • Cena sprzedaży projektu odzwierciedla jego wartość rynkową, a płatność zostanie dokonana w dwóch transzach. 

  • Sprzedaż projektu jest zgodna ze strategią spółki. 

Amsterdam - 17 maja 2024 r. – Photon Energy informuje, że zawarła z firmą Uniper Renewables GmbH warunkową umowę sprzedaży  dotyczącą projektu fotowoltaicznego o mocy 20,4 MW zlokalizowanego w północno-wschodniej Polsce.

„Transakcja z Uniper Renewables potwierdza wysoką jakość rozwijanych przez nas projektów i umożliwi nam szybszy wzrost w ramach efektywnej i zrównoważonej transformacji energetycznej. Cieszymy się, że będziemy współpracować z Uniper przy kontynuacji rozwoju projektu Domanowo w celu doprowadzenia go do etapu budowy i eksploatacji” - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Realizacja umowy nastąpi po spełnieniu określonych warunków, w tym uzyskaniu przez projekt statusu gotowości do budowy (ready-to-build). Cena sprzedaży odzwierciedla wartość rynkową projektu, natomiast płatność zostanie zrealizowana w dwóch transzach: zaliczka w II kw. 2024 roku oraz płatność końcowa w IV kw. 2024 roku.

Transakcja jest zgodna ze strategią spółki, zakładającą że projekty instalacji PV, zostaną sprzedane lub przekształcone w projekty hybrydowe lub w projekty magazynów energii.

O firmie Photon Energy – photonenergy.com

Photon Energy Group dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku, Photon Energy zbudowała i uruchomiła elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 160 MWp oraz posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 131,1 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 1,2 GWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania instalacji PV o mocy 700 MWp na całym świecie. Poprzez swoją spółkę zależną Lerta, Grupa posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Serbii. Lerta jest trzecim co do wielkości dostawcą usług DSR dla polskiego OSP z zakontraktowaną mocą 389 MW na 2024 r. Inna główna linia biznesowa Grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, a także na XETRA, wiodącej niemieckiej platformie transakcyjnej online. Siedziba Photon Energy Group znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

O Uniper – uniper.energy

Uniper z siedzibą w Düsseldorfie to międzynarodowa firma energetyczna działająca w ponad 40 krajach. Firma i jej około 7 000 pracowników wnoszą istotny wkład w bezpieczeństwo w Europie, szczególnie na swoich głównych rynkach, czyli w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Holandii. Działalność Uniper obejmuje wytwarzanie energii w Europie, globalny handel energią i aktywa związane z gazem . Uniper pozyskuje gaz – w tym skroplony gaz ziemny (LNG) – i inne źródła energii na rynkach światowych. Spółka jest właścicielem i operatorem magazynów gazu o łącznej pojemności ponad 7 miliardów metrów sześciennych. Uniper zamierza osiągnąć całkowitą neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r. Uniper dąży do tego, aby do 2030 r. 80% jego zainstalowanej mocy wytwórczej charakteryzowała się zerową emisją dwutlenku węgla. Aby to osiągnąć, firma przekształca swoje elektrownie i instalacje oraz inwestuje w elastyczne jednostki wytwarzające energię. Uniper jest już jednym z największych operatorów elektrowni wodnych w Europie i dąży do dalszego rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej, które są niezbędne dla bardziej zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości. Firma stopniowo rozszerza swoje aktywa gazowe o paliwo ekologiczne, takie jak wodór i biometan, i zamierza w dłuższej perspektywie przejść na takie paliwo. Uniper jest niezawodnym partnerem dla gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie planowania i wdrażania innowacyjnych, niskoemisyjnych rozwiązań na ich drodze do dekarbonizacji. Uniper jest pionierem wodoru, działa na całym świecie w całym łańcuchu wartości wodoru i prowadzi projekty mające na celu uczynienie wodoru podstawą dostaw energii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.