Grupa Photon Energy kontraktuje 316 MW w polskiej aukcji mocy i zapewnia sobie 13 mln euro przychodów w 2025 r.

  • W wyniku aukcji dodatkowych na rok 2025, firma zakontraktowała 316 MW (z czego jednostki redukcji zapotrzebowania – DSR, stanowią 315 MW). Uwzględniając wcześniej zakontraktowane 10 MW na ten sam rok, firma zapewniła sobie przychody w wysokości 56,1 mln zł (13 mln euro) na 2025 rok.

  • Ze względu na stosunkowo niske zapotrzebowanie na moc i niedawne
    udane optymalizacje na rynku wtórnym, firma zdecydowała się wycofać z aukcji część wcześniej planowanego wolumenu 490 MW i dąży do zawarcia dodatkowych kontraktów w celu maksymalizacji rentowności.

  • Publikacja wyników aukcji następuje tuż przed otwarciem nowego rynku usług systemowych w Polsce, oferując potencjalne dodatkowe przychody wynikające z elastyczności.

Amsterdam – 21 marca 2024 – Photon Energy N.V. informuje, że jej spółka zależna – Lerta JRM Sp. z o.o. (będąca częścią pionu New Energy), odniosła sukces w aukcjach dodatkowych rynku mocy na poszczególne kwartały 2025 r. i zawarła umowy na 315 MW mocy DSR (Demand Side Response) oraz 1.088 MW mocy odnawialnych, co uwzględniając wcześniej zakontraktowane 10 MW przełoży się na 56,1 mln zł (13,0 mln euro) przychodów w 2025 r.

Dodatkowe aukcje mocy na rok 2025

14 marca 2024 r., PSE – operator polskiego systemu przesyłowego, przeprowadził aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku 2025. Photon Energy wzięło w nich udział i zabezpieczyło 316 MW, z czego 315 MW stanowią jednostki DSR. Łącznie z wcześniej zakontraktowaną zdolnością, całkowita maksymalna zdolność Grupy zakontraktowana z PSE będzie wynosić 326,088 MW w I kwartale 2025 roku i mniej w kolejnych kwartałach. Aukcja na I kwartał zakończyła się w drugiej rundzie, podczas gdy aukcje dotyczące kwartałów: II, III i IV zakończyły się w ósmej rundzie, co odzwierciedla niższe zapotrzebowanie na moc w kolejnych kwartałach. Na podstawie wstępnych wyników, Grupa zabezpieczyła średnią cenę ważoną wolumenem w wysokości 172 168 zł (39 892 euro) za MW/rok. Wliczając wcześniej zakontraktowaną zdolność 10 MW, firma zapewniła sobie przychody w wysokości 56,1 mln zł (13 mln euro) na 2025 rok.

Chociaż zakontraktowany wolumen i przychody mogą wydawać się niższe w porównaniu z wcześniejszymi deklaracjami firmy, jest to świadoma strategia maksymalizacji zysku brutto z biznesu wirtualnej elektrowni (VPP). Po szczegółowej analizie parametrów aukcji i potencjalnych ścieżek cenowych, zespół VPP Photon Energy doszedł do wniosku, że pierwotny wolumen spowodowałby obniżenie cen do niezadowalających poziomów około 85 000 zł (19 696 euro) za MW/rok. Mając na uwadze ostatnie sukcesy z optymalizacjami na rynku wtórnym, w tym zakup dodatkowych obowiązków mocowych, firma zdecydowała się zabezpieczyć wyższe przychody z mniejszych wolumenów i dążyć do dodatkowych transakcji na rynku wtórnym później. Wyniki aukcji potwierdzają słuszność tej strategii, umożliwiając Grupie zabezpieczenie przychodów wyższych o 18 mln zł (4,2 mln euro) w porównaniu z początkowo założonymi 490 MW, jednocześnie zachowując znaczący potencjał dla dodatkowych przychodów z wtórnego rynku mocy. Grupa zamierza utrzymać wzrost mocy, opierając się na bardzo satysfakcjonującym wolumenie 389 MW zakontraktowanym na 2024 rok i obecnie dąży do osiągnięcia 430 MW w 2025 roku.

Większy potencjał w nowych mechanizmach

Wyniki aukcji są ogłaszane na niecałe trzy miesiące przed otwarciem w Polsce nowego rynku usług systemowych, świadczonych przez niezależnych uczestników rynku. Otwarcie rynku zaplanowano na 14 czerwca 2024 r., co umożliwi firmie monetyzację znaczącej części aktywów działających obecnie w ramach rynku mocy, poprzez dostarczanie usług utrzymywania równowagi sieci elektroenergetycznej w ramach krótkoterminowych potrzeb. W przeciwieństwie do rynku mocy, który jest instrumentem w długim terminie wpływającym na stabilność sieci, usługi systemowe, szczególnie rezerwy do przywracania częstotliwości, oferują wysoką dostępność i narzędzia do równoważenia sieci niemal w czasie rzeczywistym. Photon Energy, jako niezależny uczestnik rynku, przy wykorzystaniu swoich zasobów, będzie w stanie generować dodatkowe, znaczące przychody, oprócz tych z rynku mocy, dzięki agregacji zasobów energetycznych z obu stron: zarówno od wytwórców (elektrociepłownie, elektrownie fotowoltaiczne, jednostki biogazowe itp.), jak i konsumentów (źródła energii za licznikiem, baterie, rezerwowe generatory diesla, pompy, systemy HVAC itp.)Te innowacyjne narzędzia są wdrażane w całej Europie zgodnie z nową dyrektywą Electricity Market Design, a Grupa przygotowuje się do uruchomienia ich w 2024 roku na trzech europejskich rynkach: w Polsce, na Węgrzech i w Czechach.

„Bycie jednym z pierwszych agregatorów DSR w Polsce pozwoliło nam zdobyć bezcenne doświadczenie w zarządzaniu i optymalizacji portfeli dla rynku mocy. Autorska technologia oprogramowania, narzędzia do optymalizacji i rozwinięte umiejętności analityczne sprawiły, że staliśmy się jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych agregatorów na rynku. Aukcje przeprowadzone w zeszłym tygodniu potwierdzają piąty rok naszej obecności na rynku - skomentował Borys Tomala, dyrektor pionu New Energy w Photon Energy Group. "Po raz pierwszy, ze względu na niekorzystne parametry aukcji i zaskakująco niskie zapotrzebowanie ze strony PSE, nasz sukces nie jest od razu widoczny po aukcjach, a wstępne obserwacje mogą nawet sugerować osłabienie w porównaniu z 2024 rokiem. Jednak nasze portfolio rośnie z każdym tygodniem i nie zamierzamy tego zmieniać - jesteśmy przekonani, że decyzja o zmniejszeniu wolumenów kontraktowanych podczas aukcji była najlepsza z możliwych i że wypełnimy lukę na rynku wtórnym jeszcze w tym roku, lub podczas dostaw w 2025 roku."

Rozwój biznesu w wyniku przejęć strategicznych

Biznes wirtualnej elektrowni (VPP), koncentrujący się na polskim rynku mocy i usługach pomocniczych, jest prowadzony przez pion New Energy, który został utworzony po przejęciu spółki Lerta w listopadzie 2022 roku. Dzięki akwizycji Lerty Grupa zyskała dodatkowy filar finansowy, dostęp do rynku i technologię potrzebne do zarządzania rozproszonymi zasobami energetycznymi, w tym jednostkami redukcji zapotrzebowania DSR.

"Z niecierpliwością oczekujemy na uruchomienie rynku usług systemowych w Polsce, który zapewni nowe źródła przychodów poza rynkiem mocy. To przedsięwzięcie stanowi przełomowy moment w naszej branży, umożliwiając nam optymalizację wykorzystania aktywów i dostarczanie jeszcze większej wartości naszym klientom" - dodał Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. "Dzięki strategicznemu przejęciu Lerty wzmocniliśmy naszą pozycję w sektorze energetycznym, zyskując nie tylko dodatkową stabilność finansową, ale także ulepszone zdolności do zarządzania rozproszonymi zasobami energetycznymi. To przejęcie doskonale wpisuje się w naszą strategię wzrostu, umożliwiając nam wykorzystanie pojawiających się szans, takich jak usługi elastyczności, napędzając zrównoważony sukces w obecnie ewoluującym krajobrazie energetycznym."

O Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku, Photon Energy zbudowała i uruchomiła elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 160 MWp oraz posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 131,1 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 1,2 GWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania instalacji PV o mocy 700 MWp na całym świecie. Poprzez swoją spółkę zależną Lerta, Grupa posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Serbii. Lerta jest trzecim co do wielkości dostawcą usług DSR dla polskiego OSP z zakontraktowaną mocą 389 MW na 2024 r., a poprzez swoją Wirtualną Elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 420 MW. Inna główna linia biznesowa Grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, a także na XETRA, wiodącej niemieckiej platformie transakcyjnej online. Siedziba Photon Energy Group znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.  

Media Contact

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Investor Contact

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.