Magazyny energii i taryfy dynamiczne - duet (prawie) doskonały

O tym, że weszliśmy w czas drogiej energii elektrycznej nie trzeba nikogo przekonywać. Polityka klimatyczna i odchodzenie od paliw kopalnych będą utrzymywać jego cenę na wysokim poziomie. Dodatkowo, zwiększa się udział odnawialnych, pogodozależnych źródeł energii, które powodują wzrost niestabilności sieci i w konsekwencji ich okresowe wyłączenia. Dlatego taryfy dynamiczne to krok w stronę obniżenia absurdalnie wysokich cen energii oraz zwiększenia elastyczności sieci, która staje się kluczowym czynnikiem stabilizacji systemu elektroenergetycznego.

magazyny-energii.jpg (46 KB)

Taryfy dynamiczne: co to jest?

Taryfy dynamiczne to rozwiązanie bazujące na inteligentnych licznikach, które pozwala rozliczać energię według bieżących stawek na rynku energii ustalonych na Towarowej Giełdzie Energii dla każdej godziny w ciągu doby. To znacząca zmiana w porównaniu z dzisiejszym systemem, opartym na stałych, długoterminowych kontraktach z niezmiennymi cenami zakupu energii. Wahania cen mogą się pojawić jedynie w ograniczonym zakresie uzależnionym od ilości taryf oferowanych przez dystrybutora.

Stawki ustalane godzinowo oznaczają, że jeśli ceny na giełdzie są w danym momencie niższe, odbiorcy z taryfą dynamiczną będą płacić mniej za zakupioną w tym czasie energię, a gdy będą wyższe — zapłacą więcej. Śledząc aktualne ceny i dostosowując do nich swoje zużycie, odbiorcy będą mogli aktywnie wpływać na wysokość rachunków za energię już nie tylko przez zmniejszenie jej konsumpcji, ale przede wszystkim przez odpowiednie zaplanowanie zużycia w ciągu doby.

Model taki doskonale sprawdza się już w wielu krajach. Korzystają z niego Skandynawowie, Niemcy, czy mieszkańcy Portugalii. Tam gdzie go wprowadzono, konsumenci uczą się nowych nawyków, dzięki którym mogą oszczędzić na rachunkach i aktywnie wspomóc bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego. Możemy założyć, że z czasem u nas będzie tak samo.

Więcej o taryfach dynamicznych przeczytasz w tekście: Taryfy dynamiczne w Polsce. Czy można na nich zarobić?

Magazyny energii a taryfy dynamiczne

Największymi wygranymi noweli prawa energetycznego będą posiadacze magazynów energii, nawet jeśli nie będzie im towarzyszyła instalacja fotowoltaiczna, choć własna generacja dołoży jeszcze trochę do atrakcyjności korzystania z nowych taryf rozliczeniowych. Z jednej strony dlatego, że prosumenci już są gotowi do przejścia na taryfy dynamiczne, z racji posiadania inteligentnych liczników, a z drugiej dlatego, że mogą w pewnym zakresie sterować ilością i czasem wprowadzania energii do sieci, czy to z pomocą autokonsumpcji czy, zwłaszcza, magazynów energii. Wydaje się, że nowe regulacje będą znaczącym bodźcem do gwałtownego rozwoju raczkującego jeszcze w naszym kraju rynku magazynów energii.

Sprawdź naszą ofertę systemów fotowoltaicznych z magazynami energii.

O tym, jak bardzo będzie to korzystne niech świadczy przykład krajów, gdzie system dynamicznych cen już funkcjonuje. Wzrost znaczenia OZE w miksie energetycznym powoduje, że ceny sprzedaży ze środka dnia gwałtownie spadną. Na przykład w Australii (stan Południowa Australia) ceny giełdowe kształtują się od -0,06 $/kWh w godzinach słonecznych do + 0,3 $/kWh wieczorem. W ciągu jednej doby! Zauważmy, że na giełdzie występują ceny ujemne, podczas których instalacje fotowoltaiczne są odłączane od sieci, by nie powodować strat! W takiej sytuacji magazyny energii będą szczególnie opłacalnym rozwiązaniem. Przykład coraz częstszych odłączeń pokazuje, że ujemne ceny energii w tym roku może jeszcze nam nie grożą, ale do takiej sytuacji zmierzamy.

Najbardziej opłacalna jest energia, której nie kupujemy.

Posiadając magazyn, prosument przesyła do sieci mniej energii, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko nadmiernego napięcia w sieci i wyłączeń instalacji, osoby rozliczające się w systemie net-billingu mogą rzadziej kupować energię z sieci, dzięki czemu fotowoltaika staje się dla nich bardziej opłacalna. Dla prosumentów biznesowych, którzy są w stanie zmagazynować energię w okresie jej największej produkcji i nie muszą jej kupować wieczorami, taryfy dynamiczne stwarzają dodatkową możliwość zysku poprzez sprzedaż zmagazynowanych nadwyżek po najwyższych cenach.

Magazyny energii nawet bez zintegrowanej z nimi instalacji wytwórczej, np. fotowoltaiki, są w stanie na wiele sposobów generować korzyści dla przedsiębiorstwa, czy to w formie oszczędności, czy dodatkowych przychodów. Najbardziej oczywisty z nich to wykorzystanie taryf dynamicznych do zakupu i zmagazynowania energii w czasie, gdy jest ona najtańsza i zużycie jej (brak konieczności kupowania) w okresie, gdy ceny są najwyższe. Na podobnej zasadzie działa tzw. arbitraż, czyli kupowanie energii w godzinach jej najniższych cen, a sprzedaż (zamiast wykorzystania na własne potrzeby) po najwyższej cenie.

Dodatkowo zmagazynowaną energię można wykorzystać do zapewnienia firmie przychodów z Rynku Mocy, czy z usług systemowych, służących do bilansowania sieci. Takie działanie ma tę dodatkową zaletę, że oprócz gwarantowanych przychodów finansowych (udostępniamy całość lub część magazynu w zamian za wynagrodzenie), firma włącza się w działania zapewniające bezpieczeństwo polskiej sieci elektroenergetycznej, czyli tak naprawdę dbamy o bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii także dla własnego przedsiębiorstwa.

Poniższy wykres pokazuje przewidywany procentowy podział przychodów z różnych form wykorzystania magazynu energii:

przychody-z-magazynow-energii-ok.png (171 KB)

Jak łatwo się zorientować, jeśli chcemy wykorzystywać magazyn energii szerzej niż tylko do magazynowania energii na własne potrzeby, najbardziej optymalne okazują się usługi systemowe w zakresie rezerwacji mocy do automatycznej regulacji częstotliwości sieci oraz wykorzystanie potencjału do redukcji poboru energii z sieci w ramach Rynku Mocy. Należy przy tym zaznaczyć, że w niczym nie zakłóca to wykorzystywania magazynu zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem, czyli magazynowaniem energii do późniejszego użycia.

Podsumowując, inwestycja w magazyny energii otwiera drzwi do wielu korzyści. Nie tylko pozwala na efektywne gospodarowanie energią, zmniejszając ryzyko nadmiernego napięcia w sieci i wyłączeń instalacji, ale także stwarza możliwość generowania dodatkowych przychodów. Dzięki taryfom dynamicznym oraz udziałowi w usługach systemowych, posiadacze magazynów mogą aktywnie zarządzać zużyciem energii, oszczędzając przy tym na rachunkach za energię. Dodatkowo, udział w Rynku Mocy czy usługi bilansujące stanowią dodatkowy strumień przychodów, co czyni magazyny energii nie tylko narzędziem oszczędnościowym, ale także inwestycją w stabilność i przyszłość energetyki.

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.